RACK (POWER RACK)
– konštrukcia na cvičenie určená pre profesionálov, ale aj na domáci tréning
– vďaka horným aj spodným priečkam môže pôsobiť ako samostatná voľnostojaca jednotka – bez nutnosti ukotvenia konštrukcie do zeme*
– spodné priečky ponúkajú nielen vyššiu stabilitu, ale aj ďalšie možnosti pre tréning – napr. uchytenie gumených expandrov

*cvičenie na konštrukcii neukotvenej do zeme predstavuje pri niektorých modeloch a cvikoch bezpečnostné riziko prevrátenia

RIG
– konštrukcia na cvičenie, ktorú je nutné ukotviť do zeme z titulu absencie spodných priečok
– medzi výhody patrí nižšia cena a priechodnosť konštrukcie
– existujú voľne stojace konštrukcie na cvičenie, ako aj nástenné varianty, ktorých výhodou je úspora miesta a výborná stabilita konštrukcie

Konštrukcie majú množstvo prevedení, ale spoločný cieľ – poskytnúť maximum cvičebných možností. Základom každej konštrukcie sú stojky pospájané priečkami a hrazdami, ktoré ponúknu ideálne podmienky pre zhyby a množstvo ďalších cvikov na hrazde. Výhody našich konštrukcií však spočívajú v modularite a možnosti obohatiť ich o príslušenstvo, čím dosiahnete bezkonkurenčne najvýhodnejšie riešenie pre tréning s minimálnym využitím priestoru. Dobre naplánované konštrukcie v značnej miere ušetria aj Vaše peniaze. Načo kupovať množstvo jednoúčelových strojov, držiakov a stojanov? Vhodne zvolená konštrukcia so správnym príslušenstvom Vám zaručí bezstarostný a plnohodnotný tréning.
GHD stroj na cvičenie